Junta Veïnal

La Junta Veïnal està composta per el membres de l’Equip de Govern i el següents Vocals:

  • Onofre Juan Pou, Vocal por el Partit Popular.

Source URL: https://palmanyola.org/junta-veinal