Junta Veïnal

La Junta Veïnal està composta per el membres de l’Equip de Govern i el següents Vocals:

Mercedes Oliver Miró Mercedes Oliver Miró por el Partido Popular.