Aprovació incial Pressupost General i Plantilla de Personal per a 2018

29-Desembre-2017

La Junta Veïnal de l’Entitat Local Menor de Palmanyola en sessió extraordinària de 15 de desembre de 2017 ha aprovat inicialment el Pressupost General i la Plantilla de Personal per a l’exercici 2018.