Inici obres del POS 22/23

13-Març-2023

Projecte subvencionat pel Consell Insular de Mallorca per dotar de millores l’entorn urbà de Palmanyola.

• Al passeig zona sud:

- Adequació de drenatges en perímetres límit zona sud

- Rigola perimetral i pintura senyalització pista pumptrack

- Creació espai calistènia

- Zona delimitada mascotes amb instal·lació font aigua

- Papereres de reciclatge

- Bancs de descans i millora de l'accessibilitat

- Rectificació peralt corba C/Geranis amb límit zona verda
 

• Millora i reparació del camí a zona fitness/skate park, límit amb Carrer Hortènsies.

• Accessibilitat universal a l'entorn de l'Escola infantil Mesmenuts i CEIP Gaspar Sabater, al c/Gardènies i al c/ Magnòlies.

• Substitució finestres a l'edifici de l'Agrupament Escolta i Guia Nuredduna a l'Av.Sóller.

• Rehabilitació i impermeabilització de la façana de l'edifici de l'Entitat Local menor a la Plaça Major.