Instal·lació de dos "pipican"

31-Març-2021

1.- Avinguda. Sóller esq. Av. Violetes (vorera zona verda).

2.- Principi Passeig Zona Verda final Avinguda. Santa Maria.

Amb aquesta campanya sercam  mantenir una Palmanyola més neta si és possible, on tots siguem responsables de l'estat de les vies públiques, parcs, carrers o places.

La ELM compta amb la brigada municipal per a la neteja de carrers. No obstant això, si comptéssim amb el suport dels veïns pel que fa a la recollida dels excrements de les nostres mascotes, tindríem una Palmanyola encara més neta i transitable.

Finalment, recordar que recollir i netejar els excrements de les nostres mascotes, és una obligació ciutadana que ve recollida en l'ordenança municipal de mesures per a fomentar i garantir la convivència ciutadana publicada al BOIB 141 de 8 de novembre de 2016, que tipifica que el seu incompliment podrà ser sancionat.

En breu col·locarem unes altres 3.