L'ELM HA POGUT FER UNA INVERSIÓ DE 2.280€ EN BÉNS INVENTARIABLES PEL CASAL DE JOVES

02-Gener-2024

L'ELM ha pogut fer una inversió de 2.280€ en béns inventariables pel Casal de Joves, gràcies a què ha estat beneficiària d'un ajut a la Convocatòria Pluriennal de subvencions per a l'impuls de polítiques locals de joventut els anys 2023 - 2024 del Consell de Mallorca.

La vocal d'Esports, Cultura i Joventut, Eva Ordinas, ens mostra els nous equipaments que ben aviat podran gaudir els nostres joves en el servei de dinamització juvenil del casal.