Nova targeta per a l'ús dels punts verds per a les persones veïnes i comerços de Bunyola

15-Abril-2021

La targeta d’acces es podrá sol·licitar i recollir a l’Entitat Local Menor de Palmanyola amb CITA PRÈVIA a l’enllaç: https://palmanyola.sedelectronica.es/citaprevia.0

Les targetes serviran per identificar-se davant el personal dels punts verds i dipositar els residus separats correctament. S’emetrà una targeta identificativa per habitatge.

El nou sistema d’identificació d’accés als punts verds entrarà en vigor dia 1 de juny de 2021, per tant, a partir d’aquesta data no es podrà accedir als recintes sense targeta.