Pintat de la senyalització horitzontal dels guals i passos de vianants

18-Novembre-2020
Avui horabaixa a partir de les 15.00 i fins a les 17.00 hores es procedirà al pintat de la senyalització horitzontal dels guals i passos de vianants de l'entrada a Palmanyola per la Avda Roses.

Vos demanan que en la mesura que sigui possible utilitzeu els altres accessos a Palmanyola.