projecte "Entorns Escolars Segurs"

12-Juliol-2023

Dins el marc del projecte "Entorns Escolars Segurs" i dins el POS 2022-2023, hem iniciat les obres de millora per ampliar les voreres i fer la posterior sembra d'arbres als carrers gardènies i magnòlies (carrers de l'escola).