SIGNAT EL PRIMER CONVENI COL·LECTIU PER AL PERSONAL LABORAL DE L'ELM DE PALMANYOLA

20-Maig-2021

La signatura s'ha dut a terme avui 20 de maig de 2021 al despatx de batlia entre el batle Arnau Llinàs Quintana i la representant sindical del personal laboral Cristina Juan Fuster qui han rubricat l'Acta de finalització de les negociacions del Primer Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de  l’E.L.M. de Palmanyola.